Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dn. 9 października 1997r., Nr 12, poz. 776 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z dn. 1 lipca 2002r., Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez kasę chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności;

2. fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego,

3. oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są uprawnionemu na własność, bezpłatnie lub częściowo odpłatnie. Szczegółowych informacji na temat m.in. limitów cen, wykazu świadczeniodawców posiadających podpisaną z NFZ umowę, można zasięgać w poszczególnych oddziałach NFZ bądź na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl.

Procedura ubiegania się o zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

  • 1. Zlecenie wystawione przez lekarza na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  • Potwierdzenie zlecenia przez właściwy na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze traci ważność po upływie 90 dni od daty wystawienia;
  • Zalecenie comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze traci ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia;
  • Świadczeniobiorca może być zaopatrzony jednorazowo w środki pomocnicze na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące kalendarzowe;
  • Karta zaopatrzenia comiesięcznego, wydawana jest świadczeniobiorcy na podstawie pierwszego zlecenia nadany rodzaj środka pomocniczego, na okres 12 miesięcy przez oddział wojewódzki NNZ;
  • Jeżeli świadczeniobiorca wymaga zaopatrzenia również w inny środek pomocniczy przysługujący comiesięcznie, musi potwierdzić pierwsze zlecenie na ten środek.

2. Z potwierdzonym przez oddział NFZ zleceniem udajemy się do firmy lub sklepu, gdzie chcemy je zrealizować (świadczeniodawca, u którego chcemy zrealizować zlecenie, musi mieć podpisaną umowę z NFZ).

3. Oddział wojewódzki NFZ finansuje cenę przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego do wysokości limitu cen.

4. Jeżeli cen przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest wyższa niż określony limitem oddział wojewódzki NFZ finansuje cenę do wysokości ustalonego limitu ceny, za zachowaniem udziału własnego świadczeniobiorcy.

5. Jeżeli cena przedmiotu przewyższa limit, prosimy świadczeniodawcę o wystawienie faktury PFROFORMA z wypisaną całkowita kwota przedmiotu, kwotą limitu i pozostała kwotą własną.

6. Zwracamy się do PCPR o dofinansowanie i w chwili otrzymania decyzji o dofinansowaniu realizujemy zakup.

Adres PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

(Parter) pokoje nr 6, 7, 8
(III Piętro) pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

tel. (25) 792 49 07 fax 25 792 02 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia Centrum:

Poniedziałek 800 - 1600
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1600

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1700


Inspektor Danych Osobowych: iodo@pcpr.wegrow.pl

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

W domenie www.pcpr.wegrow.pl mogą być podane adresy skrzynek mailowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce przetwarzania danych osobowych.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021

Stronę zrealizowano w oparciu o CMS Joomla 4. Wykonanie i wsparcie techniczne: StudioAlfa.pl - tworzenie dostępnych stron WCAG 2.1 AA.