Opiekun usamodzielnienia

Co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletności wychowanek pieczy zastępczej musi wskazać osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawić pisemną zgodę tej osoby.

Opiekunem procesu usamodzielnienia może zostać:
- jedno z rodziców zastępczych,
- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- pracownik socjalny,
- inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez Dyrektora PCPR w Węgrowie.

Indywidualny program usamodzielnienia

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.
Przygotowując indywidualny program usamodzielnienia należy uwzględnić w nim plan podejmowanych działań wynikających z programu oraz terminu ich realizacji, w szczególności należy określić w jakiej szkole i w jakim okresie osoba zamierza kontynuować naukę.
Zatwierdzony przez Dyrektora PCPR w Węgrowie Indywidualny program usamodzielnienia staje się podstawą do przyznania pomocy.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie

Pomoc na kontynuowanie nauki

Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje pełnoletniemu wychowankowi opuszczającemu rodzinę zastępczą (spokrewnioną, niezawodową, zawodową) bądź placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, MOW, MOS, zakład poprawczy oraz schronisko dla nieletnich.
Podstawą do wypłaty pomocy jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki wraz z załączonym zaświadczeniem potwierdzający kontynuowanie nauki.

Zaświadczenie należy dostarczać:
- do 5 września / 5 lutego za I semestr / II semestr - uczniowie szkół ponadpodstawowych,
- do 5 października / 5 marca za I semestr / II semestr - studenci.

Niedostarczenie w terminie zaświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki będzie skutkowało wstrzymaniem pomocy na kontynuowanie.
Pomoc na kontynuowanie nauki wypłacana jest nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń Indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia 26 roku życia. Dochód miesięczny osoby usamodzielnianej nie może przekroczyć kwoty 1200 zł.
W przypadku kiedy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.
Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:
- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - jeżeli przebywała w pieczy co najmniej 3 lata - nie mniej niż 3730 zł;
- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną:
- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat - nie mniej niż 7458 zł;
- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat - nie mniej niż 3730 zł;
- Jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku - nie mniej niż 1865 zł.

Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę 26 roku życia, w wysokości nie niższej 1695 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 3390 zł.
Wniosek na zagospodarowanie składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się.

Ważne: Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest przyznawana na wniosek osoby usamodzielnianej. Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy można uzyskać pod numerem telefonu: 25 308 11 67
lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pokój nr 3

Opracoała: E. Podgórska

Adres PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

(Parter) pokoje nr 6, 7, 8
(III Piętro) pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

tel. (25) 792 49 07 fax 25 792 02 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia Centrum:

Poniedziałek 800 - 1600
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1600

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1700


Inspektor Danych Osobowych: iodo@pcpr.wegrow.pl

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

W domenie www.pcpr.wegrow.pl mogą być podane adresy skrzynek mailowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce przetwarzania danych osobowych.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021

Stronę zrealizowano w oparciu o CMS Joomla 4. Wykonanie i wsparcie techniczne: StudioAlfa.pl - tworzenie dostępnych stron WCAG 2.1 AA.