Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia).

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr. 123, poz. 776 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zmianie innych ustaw (Dz. U Nr.7, poz. 79)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr.139, poz. 1328)

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Cel złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną:

 • Odpowiednie zatrudnienie
 • Szkolenie
 • Uczestnictwo w terapii zajęciowej
 • Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 • Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Korzystanie z karty parkingowej
 • inne

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, który wypełnia osoba ubiegająca się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb Zespołu (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia przez lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu)

Formularze do wypełnienia dostępne w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pok. Nr. 9.

Ponadto należy dołączyć w zależności od choroby, kserokopie posiadanych dokumentów medycznych:

 1. karty informacyjne leczenia szpitalnego
 2. wyniki badań
 3. opinia psychologiczna
 4. inne dokumenty medyczne
 5. posiadane orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez inny organ orzeczniczy np. ZUS, KRUS, MSWiA, KIZ

Czas rozpatrzenia sprawy:

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku spraw skomplikowanych i wymagających badań specjalistycznych nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy może wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie.

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia, posiadających ważne orzeczenia organów rentowych).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr.7, poz. 79)

Rozporządzenia Ministra, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz.U.Nr. 139, poz. 1328 )

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Cel złożenia wniosku:

 • Odpowiednie zatrudnienie
 • Szkolenie
 • Uczestnictwo w terapii zajęciowej
 • Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 • Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Korzystanie z karty parkingowej
 • inne

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, który wypełnia osoba ubiegająca się o orzeczenie.
 • Dokumentacja medyczna mogąca mieć wpływ na określenie wskazań do ulg i uprawnień.
 • Orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Czas rozpatrzenia sprawy:

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku spraw skomplikowanych i wymagających badań specjalistycznych nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień rozpatruje jednoosobowo lekarz-członek powiatowego zespołu, sporządza ocenę na podstawie bezpośredniego badania. Konieczne jest osobiste stawiennictwo osoby zainteresowanej.

Stopień niepełnosprawności i czas ważności orzeczenia ustala się na podstawie posiadanego orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Tryb odwoławczy:

Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie służy odwołanie.

Adres PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

(Parter) pokoje nr 6, 7, 8
(III Piętro) pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

tel. (25) 792 49 07 fax 25 792 02 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia Centrum:

Poniedziałek 800 - 1600
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1600

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1700


Inspektor Danych Osobowych: iodo@pcpr.wegrow.pl

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

W domenie www.pcpr.wegrow.pl mogą być podane adresy skrzynek mailowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce przetwarzania danych osobowych.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021

Stronę zrealizowano w oparciu o CMS Joomla 4. Wykonanie i wsparcie techniczne: StudioAlfa.pl - tworzenie dostępnych stron WCAG 2.1 AA.