Jak poradzić sobie z przemocą w rodzinie?

Informator skierowany jest do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zawiera podstawowe informacje dotyczące przemocy w rodzinie oraz adresy instytucji, które na terenie powiatu węgrowskiego zajmują się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Do pobrania:

pdfInformator dla osób doznajcych przemocy w rodzinie

Informator dla osób doznających przemocy w rodzinie

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie – to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

1. JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą.
Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony

Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z dn. 2005 r., nr 180, poz. 1493 z póżn. zm.)

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie

Przemoc fizyczna - wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie itp.

Przemoc psychiczna - prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokorzenie, krytykowanie, narzucanie własnych poglądów, szantażowanie itp.

Przemoc seksualna - wmuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych itp.

Przemoc ekonomiczna - prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie itp.

Zaniedbanie - ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Kto może stać się ofiarą przemocy w rodzinie?
- współmałżonkowie,
- partnerzy w związkach nieformalnych,
- dzieci i młodzież
- osoby starsze,
- osoby z niepełnosprawnością.

Pamiętaj!
- Przemoc jest przestępstwem!
- Sprawca każdego rodzaju przemocy winien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej!
- Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!
- Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składanie obietnic; następnym razem może być znacznie gorzej!
- Nigdy nie jest za późno, by powiedzieć przemocy NIE!
- Przemoc nie skończy się sama z siebie!
- Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie milczenia!
- W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom policję lub prokuratora: szybka reakcja umożliwia zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia!
- Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie

Zareaguj! Nie bądź obojętny!
Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie!

Masz prawo do:
- Życia w rodzinie wolnej od przemocy,
- Ochrony prawnej Twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia oraz do samodzielnego decydowania o swoim życiu,
- Pomocy lekarskiej w tym wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego przez lekarza pierwszego kontaktu o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,
- Masz prawo do żądania wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty" przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty lub ochrony zdrowia,
- Żądania od organów ścigania wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec osoby stosującej przemoc w Twojej rodzinie, a w razie potrzeby- jej izolacji,
- Aktywnego udziału w postępowaniu przed sądem w charakterze strony, w tym m.in. dostępu do akt sprawy, składanie wniosków dowodowych (np. o przesłuchanie wskazujących przez Ciebie osób, czy też zaskarżanie wydania orzeczeń).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Węgrowie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką wsparcia dla mieszkańców Powiatu Węgrowskiego.
Oferta OIK skierowana jest do tych wszystkich, którzy przeżyli zdarzenia zakłócające dotychczasowy sposób życia, jak również tych, których trudne sytuacje życiowe przerastają.
Z usług Ośrodka mogą skorzystać osoby lub rodziny bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną.
W OIK jest możliwość korzystania ze stałej profesjonalnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i rodzinnej.
Ośrodek zapewnia możliwość udzielenia tymczasowego schronienia w Hostelu Ośrodka w sytuacjach, kiedy istnieje konieczność zaplanowania długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny w sytuacji kryzysowej jaką jest przemoc domowa.

Specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie

- Psycholodzy
- Prawnik
- Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- Konsultanci ds. uzależnień
- Konsultant prawny
- Konsultant pracy z rodziną

Zgłoszenia na konsultacje ze specjalistami prosimy umawiać w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Piłsudskiego 23, III piętro, pokój nr 1
lub telefonicznie (25) 792 02 90
Poradnictwo mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obowiązujące zasady przy udzielaniu porad: poufność, bezstronność, otwartość dla wszystkich, bezpłatność.

Dodatkowe informacje dla osób zainteresowanych udzielane są pod nr tel.(25) 792 02 90 lub ( 25) 792 49 07 w. 13
oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
www.pcpr.wegrow.pl

Gdzie szukać pomocy?
Wykaz instytucji, które na terenie Powiatu Węgrowskiego zajmują się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Węgrowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
tel. 025 792 02 90
tel.(25)792 49 07 w.13
www.pcpr.wegrow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
Sekcja Prewencji
ul. Piłsudskiego 6, 07-100 Węgrów
tel. (25) 792 12 00
tel. alarmowy 997 lub112

Komisariat Policji w Łochowie
ul. 1 Maja 18, 07-130 Łochów
tel.(25)675 65 00

Prokuratura Rejonowa w Węgrowie
ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów
tel.(25)792 23 92

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów
tel. (25)792 25 41

Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu

Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujące przy każdym Urzędzie Gminy

Placówki Służby Zdrowia z terenu Powiatu Węgrowskiego

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"
tel. 801 12 00 02

Bezpłatny ogólnopolski Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 116111 pn-pt 12.00-20.00

Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 120 226

Adres PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

(Parter) pokoje nr 6, 7, 8
(III Piętro) pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

tel. (25) 792 49 07 fax 25 792 02 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia Centrum:

Poniedziałek 800 - 1600
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1600

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1700


Inspektor Danych Osobowych: iodo@pcpr.wegrow.pl

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

W domenie www.pcpr.wegrow.pl mogą być podane adresy skrzynek mailowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce przetwarzania danych osobowych.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021

Stronę zrealizowano w oparciu o CMS Joomla 4. Wykonanie i wsparcie techniczne: StudioAlfa.pl - tworzenie dostępnych stron WCAG 2.1 AA.