Legitymacje ON

  • Drukuj

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27.08.1097 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr. 123, poz. 776 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr. 139, poz. 1328)

Potrzebne dokumenty:

Dla osoby przed 16 rokiem życia:

  • wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności

Dla osoby powyżej 16 roku życia

  • wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  • kopia orzeczenia
  • jedno zdjęcie (3,5 cm - 4,5 cm)

Opłaty za wydanie legitymacji:

Brak opłat