Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • Drukuj

Główne zadania:

  1. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia).
  2. Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) i orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień (dla osób powyżej 16 roku życia, posiadających ważne orzeczenia organów rentowych).
  3. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Adres:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie
ul. Piłsudskiego 23
07-100 Węgrów
tel. 25 792 42 10