Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dn. 9 października 1997r., Nr 12, poz. 776 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2004r.w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dn. 15 kwietnia 2004r., Nr 63, poz. 587).

Warsztat jest jedną z form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat w/w celów odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Utworzenie i działalność WTZ finansowana jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków własnych Powiatu Węgrowskiego, zgodnie z Umową Nr 8213/WTZ-1/02 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku zawartą w dniu 9 grudnia 2002 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Węgrowskiego a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnoprawnym „Jawor" w Jaworku.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku, gm. Wierzbno swoja działalność rozpoczął jesienią 2003 r. Jest placówką pobytu dziennego, czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W zajęciach Warsztatu uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych z Powiatu Węgrowskiego i powiatów ościennych. Są to osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu umiarkowanym i znacznym.

WTZ w Jaworku w procesie rehabilitacji społecznej stosuje metody, formy i zasady pracy powszechnie uznawane przez pedagogikę specjalną, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym dla każdego uczestnika Warsztatu przez Radę Programową Warsztatu.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku prowadzi terapie w 5 osobowych grupach, w pracowniach terapeutycznych:

1. Gospodarstwa domowego;

2. Krawiecko-tkackiej

3. Multimedialnej;

4. Ceramiczno – plastycznej;

5. Technicznej.

Prowadzone są też w Warsztacie zajęcia rehabilitacyjne i spotkania z psychologiem. Wykorzystywane są różne metody pracy w WTZ z osobami niepełnosprawnymi, np. poznawcze, praktyczne, werbalne, trening ekonomiczny oraz formy pracy indywidualnej i grupowej. Formy trapi obejmują: muzykoterapię, ergoterpię, bibiloterapię, filmoterapię, kinezyterapię itp.

Działalność Warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników WTZ w ramach realizowanych programów terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

Pracownicy Warsztatu kładą szczególnie nacisk na rehabilitację społeczną i integrację – spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina czy na koncert, udział w zawodach sportowych oraz imprezach okolicznościowych. Warsztat współpracuje ściśle z rodzicami i opiekunami, jak również z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego.

Kontakt:

Warsztat Terapii Zajęciowej
Jaworek 32
07–111 Wierzbno

tel./fax. (025) 793 45 19

Kierownik WTZ: Elżbieta Trojanowska

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021 | Realizacja w oparciu o CMS Joomla StudioAlfa.pl tworzenie stron Joomla.