W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Śmiałym szczęście sprzyja", Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Liczba kandydatów do wyłonienia: 6 osób
Rodzaj umowy: umowa zlecenia
Termin realizacji: 02 listopada 2012 roku – 15 listopada 2012 roku
Miejsce pracy:  Jantar-Gościniec Ryterski w miejscowości Rytro, woj. małopolskie

Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.
5. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wymagania dodatkowe:
1. Zdolność pracy indywidualnej i grupowej.
2. Zdolność analitycznego myślenia, dokładność, kreatywność.
3. Dobra organizacja pracy.
4. Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji zleconych obowiązków
5. Dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie certyfikatu o ukończonym kursie zawodowym do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej bądź dyplom pielęgniarstwa.

Zakres wykonywanych zadań:
• szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnych w trakcie wyjazdu i powrotu oraz pobytu na warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe i społeczne dla osób niepełnosprawnych, polegająca m.in.  na:
- dążeniu do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych),
- pomocy w dotarciu na zajęcia przewidziane w projekcie w ramach warsztatów i szkoleń,
- wspomaganiu w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej,
- zapewnieniu pomocy podczas warsztatów i szkoleń, ćwiczeń usprawniająco- regenerujących, spotkań w ramach działań o charakterze środowiskowym, posiłków itp.,
- podnoszeniu jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, wykonywanie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, w tym pomoc w toalecie, czynnościach fizjologicznych, przenoszenie, karmienie, pomoc w komunikacji z otoczeniem, itp.
- wykonywaniu innych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, określonych przez osoby niepełnosprawne znajdujące się pod bezpośrednią opieką,
- wspieraniu innych form aktywizacji społecznej dostosowanej do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej,
• stała współpraca z pracownikami ds. integracji,
• sporządzenia sprawozdania z realizacji zleconego zadania.

Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
3. Oświadczenie  kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej.
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i FP formularz do pobrania »
7. Oświadczenie nt. zaangażowania w realizację zadań w ramach innego projektu formularz do pobrania »
8. Inne dokumenty świadczące o predyspozycjach i umiejętnościach przydatnych na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej.

Termin składania dokumentów: do 19 października 2012 roku do godziny 1500
Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ".
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Ponadto informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, spełniającymi kryteria formalne, w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie oraz na stronie internetowej: www.pcpr.wegrow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  25 792 49 07 w. 17,  w godzinach 800-1500.
Osoba do kontaktu: Grzegorz Szcześnik

Koordynator Projektu

/-/ Sylwia Domżała-Kurtiak

Adres PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

(Parter) pokoje nr 6, 7, 8
(III Piętro) pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

tel. (25) 792 49 07 fax 25 792 02 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia Centrum:

Poniedziałek 800 - 1600
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1600

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1700


Inspektor Danych Osobowych: iodo@pcpr.wegrow.pl

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

W domenie www.pcpr.wegrow.pl mogą być podane adresy skrzynek mailowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce przetwarzania danych osobowych.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021

Stronę zrealizowano w oparciu o CMS Joomla 4. Wykonanie i wsparcie techniczne: StudioAlfa.pl - tworzenie dostępnych stron WCAG 2.1 AA.