Ośrodek Interwencji Kryzysowej

  • Drukuj

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Węgrowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Piłsudskiego 23, 07- 100 Węgrów

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką wsparcia o zasięgu powiatowym. Prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Oferta Ośrodka Interwencji Kryzysowej skierowana jest do tych wszystkich, którzy przeżyli zdarzenia zakłócające dotychczasowy sposób życia, jak również tych, których trudne sytuacje życiowe przerastają.

Z usług Ośrodka mogą skorzystać osoby lub rodziny bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną.

Poradnictwo rodzinne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej jest nieodpłatne. Naszych klientów nie obowiązuje żadne skierowanie ani rejonizacja (wyjątek stanowią mieszkańcy Hostelu).

Ośrodek zapewnia możliwość udzielenia schronienia w Hostelu Ośrodka w sytuacjach, kiedy istnieje konieczność zaplanowania długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny.

Zadaniem Hostelu jest udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (klęska żywiołowa lub ekologiczna, zdarzenia losowe, kryzysy normatywne, przemoc domowa, alkoholizm sprawcy przemocy domowej).