Biuletyn Informacji Publicznej

Hostel

Ośrodek zapewnia możliwość udzielenia schronienia w Hostelu Ośrodka w sytuacjach, kiedy istnieje konieczność zaplanowania długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny. Zadaniem Hostelu jest udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (klęska żywiołowa lub ekologiczna, zdarzenia losowe, kryzysy normatywne, przemoc domowa, alkoholizm sprawcy przemocy domowej).

Decyzję o skierowaniu do Hostelu Ośrodka wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, na wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Hostelu oraz w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do Hostelu.

Organizację pobytu oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Węgrowie określa Uchwała Rady Powiatu.

Pobyt w Hostelu jest odpłatny, ustalany w uzgodnieniu z osobą kierowaną i ośrodkiem pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej. Kwota odpłatności ponoszona przez osobę zainteresowaną uzależniona jest od wysokości dochodu rodziny, w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Różnica pomiędzy ustaloną w decyzji opłatą a miesięcznym kosztem utrzymania osoby skierowanej, pokrywana jest przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby umieszczonej w Ośrodku.

Hostel dysponuje 5 miejscami. Osoby w nim przebywające mają zapewnione domowe warunki. Mieszkańcy mają do dyspozycji pokój trzyosobowy i dwuosobowy z aneksem kuchennym oraz łazienką. Utrzymywanie porządku we wszystkich tych pomieszczeniach jest obowiązkiem mieszkańców.

Mieszkańcy Hostelu mają możliwość korzystania ze stałej profesjonalnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej.

Czas trwania pobytu w hostelu zależy od sytuacji klienta. Regulamin pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakłada okres przebywania w nim, nie dłuższy niż 3 miesiące, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przedłużenie pobytu w celu całkowitego rozwiązania problemu, będącego powodem umieszczenia. Decyzję o przedłużeniu pobytu podejmuje dyrektor PCPR na wniosek zespołu specjalistów zajmujących się mieszkańcem Hostelu.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021 | Realizacja w oparciu o CMS Joomla StudioAlfa.pl tworzenie stron Joomla.