Biuletyn Informacji Publicznej

FASD zrozumieć i pomóc

Broszura informacyjna

pdfBroszura informacyjna - FASD zrozumieć i pomóc

Według wielu danych zawartych w statystykach oraz literaturze, alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną używką. W ciągu ostatniej dekady jego spożycie w Polsce znacznie wzrosło. Średnia ilość wypijanego alkoholu na jednego mieszkańca w 2001 roku wyniosła 6,631, natomiast w 2008 roku - 9,581. Z badań przeprowadzanych przez PARPA w 2005 oraz 2008 roku wynikało, że co trzecia kobieta spożywała alkohol w czasie ciąży (33% ankietowanych). W badaniach późniejszych (2011 r.), przeprowadzanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny, wyszło że 24% kobiet spożywało alkohol w czasie ciąży, liczba ta uległa więc zmniejszeniu, jednakże w ramach wniosków ujęto następujący zapis: „Na podstawie badań przeprowadzonych wśród kobiet na temat szkodliwości spożywania alkoholu w okresie ciąży można wnioskować, że poziom wiedzy ankietowanych jest niewystarczający. Wydaje się, że istnieje potrzeba prowadzenia systematycznej edukacji oraz zwiększenia zaangażowania personelu medycznego w ten proces”. Wynika z tego, iż kampanie społeczne, informacyjne, edukacyjne nadal są pożądaną formą dotarcia do grupy zainteresowanych, aby zmniejszać odsetek osób nieświadomych szkodliwości alkoholu wypijanego podczas ciąży.
W Polsce problem FASD dotyczy większości dzieci porzuconych i zaniedbanych, przebywających w instytucjach opiekuńczych, korzystających z różnych form pomocy organizacji pozarządowych, instytucji itp. Ogromna liczba nie zdiagnozowanych dzieci z zespołem FASD uczestniczy z zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez różnego rodzaju instytucje i organizacje pozarządowe. Często też trafia do rodzin zastępczych lub adopcyjnych, domów dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych. Stwarzają one wiele problemów, jako że dzieci takie nie poddają się zwykłym oddziaływaniom wychowawczym. Rodziny wychowujące dzieci z nie rozpoznanym zaburzeniem żyją w sytuacji ciągłego stresu i obwiniania siebie za niepowodzenia. Brak rozpoznania uniemożliwia często zastosowanie właściwej interwencji. Z badań zachodnich wynika, że dzieci, wobec których nie podjęto działań terapeutycznych, są bardziej narażone na występowanie tzw. zaburzeń wtórnych (są bardziej podatne na nałogi, przestępczość, nieprawidłowe zachowania seksualne, przerwanie obowiązku szkolnego itp.).
Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (z ang. – Fetal Alcohol Spectrum Disorder, skrót: FASD)
jest ogólnym terminem, opisującym całe spektrum skutków rozwojowych, występujących u potomstwa matek pijących alkohol w okresie ciąży. Skutki te mogą obejmować zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania i uczenia się; mogą trwać przez całe życie. Termin FASD nie jest terminem przeznaczonym do wykorzystania w diagnostyce klinicznej.

W tym obszarze mieszczą się:
- FAS (Fetal Alcohol Syndrom) – Płodowy Zespół Alkoholowy,
- pFAS (partial Fetal Alcohol Syndrom) – Częściowy Płodowy Zespół Alkoholowy,
- inne rozpoznania, takie jak np: Encefalopatia niepostępująca z ekspozycją na alkohol lub Zaburzenia neurobehawioralne z ekspozycją na alkohol - czasem pod nazwą: ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder), Poalkoholowe zaburzenia układu nerwowego lub FAE (Fetal Alcohol Efect) - Alkoholowy Efekt Płodowy czy Wady Wrodzone Spowodowane Alkoholem – Alcohol Related Birth Defects (ARBD).
Różnorodność nazw wynika z klasyfikacji, którymi posługują się diagności, jednak wszystkie je łączy wspólna etiologia, związana ze spożywaniem alkoholu przez matkę w czasie ciąży.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY DYSMORFICZNE TWARZY DZIECKA Z FAS
- Skrócone szpary powiekowe
- Szeroko rozstawione szpary powiekowe
- Szeroka nasada nosa
- Brak rynienki podnosowej
- Krótki, zadarty nos
- Brak czerwieni wargowej
- Spłaszczona środkowa część ciała
- Słabo rozwinięta żuchwa
- Nisko osadzone małżowiny uszne

Medyczną diagnozę potwierdzają 4 kryteria:
- Udokumentowane picie alkoholu przez ciężarną.
- Przed – i pourodzeniowy deficyt wzrostu, wagi ciała i obwodu głowy.
- Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, które wyraża się jako upośledzenie funkcji fizycznych, intelektualnych i poznawczych.
- Zespół fizycznych anomalii, wyrażających się mniej lub bardziej widocznymi deformacjami budowy twarzy, kończyn i wadami narządów wewnętrznych.

Jak pomóc sobie i dziecku z FAS – czyli „metoda 8 kroków”
1. Konkret - mów do dziecka w sposób jasny i dla niego zrozumiały. Myśl o nim jako młodszym niż jest faktycznie.
2. Stałość - nie lubi zmian. Najlepiej funkcjonuje w środowisku, które przekazuje mu spójne informacje nie różniące się od siebie.
3. Powtarzanie - powtarzaj często informacje, które chcesz, żeby dziecko zapamiętało – mają problem z pamięcią.
4. Rutyna - dziecko ma łatwość w zapamiętywaniu czynności wykonywanych regularnie. Świadomość niezmienności zmniejsza w nim poziom leku, wpływając korzystnie na efektywne uczenie się.
5. Prostota - mów krótko i zwięźle, aby dziecko było w stanie przyswoić informacje.
6. Szczegółowość - mów dziecku krok po kroku co ma robić, czego od niego oczekujesz.
7. Zasady - lepiej funkcjonuje kiedy świat jest wokół uporządkowany i stały. Potrzebuje stałych i niezmiennych zasad.
8. Nadzór - czuwaj nad dzieckiem i jego zachowaniem. Dziecko z FAS czasami zachowuje się nieprzewidywalnie. Potrzebuje nadzoru.

Literatura:
Małgorzata Klecka – „Fascynujące dzieci”
K. Liszcz – „Jak być opiekunem dziecka z FAS”
K. Walsh – „Jak zrozumieć uszkodzenia mózgu?”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Węgrowskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021 | Realizacja w oparciu o CMS Joomla StudioAlfa.pl tworzenie stron Joomla.